Ägarstruktur 22.9.2020

« Tidigare  Nästa »
   
Grupp Ägarna Ägarna % Aktierna Aktierna % Röster Röster %
Privata företag 3 304 3,23 % 24 392 516 4,12 % 24 392 516 4,12 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 119 0,12 % 22 570 384 3,81 % 22 570 384 3,81 %
Offentliga samfund 43 0,04 % 71 794 889 12,13 % 71 794 889 12,13 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 972 0,95 % 39 526 035 6,68 % 39 526 035 6,68 %
Hushåll 97 402 95,16 % 138 581 627 23,42 % 138 457 240 23,40 %
Utlandet 512 0,50 % 108 666 779 18,36 % 108 604 523 18,35 %
Förvaltarregistret 186 191 160 31,47 % 186 377 803 31,50 %
Total 102 352 100,00 % 591 723 390 100,00 % 591 723 390 100,00 %
Ägarstruktur information updateras varje dag. Uppdaterad 22 sep 2020.

 

Service provided by Innovatics.