Ägarstruktur 11.10.2019

« Tidigare  Nästa »
   
Grupp Ägarna Ägarna % Aktierna Aktierna % Röster Röster %
Privata företag 2 633 3,57 % 26 625 023 4,50 % 26 491 743 4,48 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 131 0,18 % 26 852 204 4,54 % 26 852 204 4,54 %
Offentliga samfund 49 0,07 % 70 799 752 11,97 % 70 799 752 11,97 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 1 029 1,40 % 40 056 884 6,77 % 40 056 884 6,77 %
Hushåll 69 417 94,17 % 120 656 065 20,39 % 120 656 065 20,39 %
Utlandet 454 0,62 % 4 881 957 0,83 % 4 881 957 0,83 %
Förvaltarregistret 301 851 505 51,01 % 301 984 785 51,03 %
Total 73 713 100,00 % 591 723 390 100,00 % 591 723 390 100,00 %
Ägarstruktur information updateras varje dag. Uppdaterad 11 okt 2019.

 

Service provided by Innovatics.