Ägarstruktur 19.2.2020

« Tidigare  Nästa »
   
Grupp Ägarna Ägarna % Aktierna Aktierna % Röster Röster %
Privata företag 2 876 3,54 % 23 985 380 4,05 % 23 786 630 4,02 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 128 0,16 % 23 456 551 3,96 % 23 456 551 3,96 %
Offentliga samfund 48 0,06 % 72 220 433 12,21 % 72 220 433 12,21 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 1 021 1,26 % 39 396 793 6,66 % 39 396 793 6,66 %
Hushåll 76 644 94,39 % 121 743 565 20,57 % 121 610 563 20,55 %
Utlandet 483 0,59 % 111 429 483 18,83 % 111 367 227 18,82 %
Förvaltarregistret 199 491 185 33,71 % 199 885 193 33,78 %
Total 81 200 100,00 % 591 723 390 100,00 % 591 723 390 100,00 %
Ägarstruktur information updateras varje dag. Uppdaterad 19 feb 2020.

 

Service provided by Innovatics.