Wärtsiläs 50 största aktieägare 14.8.2020 (exklusive förvaltarregistret)

« Tidigare  Nästa »
   
Ägare WRT1V Aktier
%
Förändringen
i 1 dagar
Förändringen
i 1 dagar %1
Förändringen
i 1 dagar %2
Förändringen
i 30 dagar
Förändringen
i 30 dagar %1
Förändringen
i 30 dagar %2
1 Invaw Invest AB 104 711 363 17,70 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 31 768 252 5,37 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 15 077 503 2,55 % 0 0,00 % 0,00 % - 130 000 -0,85 % -0,02 %
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 8 977 922 1,52 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Folkpensionsanstalten 5 807 730 0,98 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland Rf 5 180 677 0,88 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Valtion Eläkerahasto 4 420 000 0,75 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
8 Holdix Oy Ab 4 066 214 0,69 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
9 Virala Oy Ab 4 000 000 0,68 % 0 0,00 % 0,00 % - 250 000 -5,88 % -0,04 %
10 Keva 3 536 467 0,60 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Jenny och Antti Wihuri Fond 2 700 000 0,46 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Sigrid Jusélius Stiftelse 2 374 505 0,40 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Suomen Kulttuurirahasto Sr 2 211 206 0,37 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 2 153 410 0,36 % 0 0,00 % 0,00 % - 85 324 -3,81 % -0,01 %
15 Holding Manutas Oy 2 100 000 0,35 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Schweizerische Nationalbank 1 817 187 0,31 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 800 000 0,30 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Oy Ingman Finance Ab 1 709 000 0,29 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Blåberg Olli Edvard 1 600 000 0,27 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
20 Nordea Allemansfond Alfa 1 589 994 0,27 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Rantanen Tuula Anneli 1 523 798 0,26 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
22 Turret Oy Ab 1 515 262 0,26 % 0 0,00 % 0,00 % - 150 000 -9,01 % -0,03 %
23 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 1 434 600 0,24 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 400 000 0,24 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 1 143 642 0,19 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
26 Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftels E Sr 1 129 518 0,19 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 1 089 732 0,18 % 0 0,00 % 0,00 % 59 526 5,78 % 0,01 %
28 Op-Suomi -Sijoitusrahasto 1 076 045 0,18 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 1 072 969 0,18 % 0 0,00 % 0,00 % 37 042 3,58 % 0,01 %
30 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 023 600 0,17 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Oy Julius Tallberg Ab 1 021 740 0,17 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
32 Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry 1 000 000 0,17 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Security Trading Oy 1 000 000 0,17 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Nordea Swedish Stars 943 355 0,16 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Sijoitusrahasto Seligson & Co 930 198 0,16 % 0 0,00 % 0,00 % 15 801 1,73 % 0,00 %
36 William Thurings Stiftelse 840 380 0,14 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 820 000 0,14 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Stockmann Marita 813 678 0,14 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 805 000 0,14 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,12 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Fromond Anna Gabrielle 686 400 0,12 % 0 0,00 % 0,00 % 430 400 168,13 % 0,07 %
42 Von Julin Sofia Margareta Db 674 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Folkhälsans Forskningsstiftelse
– Kansanterveyden tutkimussäätiö
639 404 0,11 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Sijoitusrahasto Aktia Capital 600 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Fromond Lilli Sophie Louise 590 854 0,10 % 0 0,00 % 0,00 % 430 400 268,24 % 0,07 %
46 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 553 161 0,09 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Markkola Leena 543 500 0,09 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Pensionsförsäkringsaktiebolaget VERITAS 520 280 0,09 % - 100 617 -16,21 % -0,02 % 113 863 28,02 % 0,02 %
49 Barry Staines Linoleum Oy 520 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 505 633 0,09 % 6 860 1,38 % 0,00 % - 940 -0,19 % 0,00 %
  50 största aktieägare 234 724 325 39,67 %
  Förvaltarregistret 189 099 202 31,96 % 12 504 0,01 % 0,00 % - 182 530 -0,10 % -0,03 %
  Övriga aktieägare 167 899 863 28,37 %
  Total 591 723 390 100,00 %
1) Förändringen av ägo jämförs med egna aktier.
2) Förändringen av ägo jämförs med total aktier.
Listan på de största aktieägarna uppdateras varje dag.
Updaterad 14 aug 2020.

 

Service provided by Innovatics.