Fördelning av aktierna 11.10.2019

« Tidigare  Nästa »
   
Aktiental Ägare % Average owning Aktier % Röster %
1 100 23 308 31,6 % 44 1 032 582 0,2 % 1 032 582 0,2 %
101 1 000 31 480 42,7 % 403 12 672 070 2,1 % 12 672 070 2,1 %
1 001 10 000 16 406 22,3 % 3 033 49 762 018 8,4 % 49 762 018 8,4 %
10 001 100 000 2 291 3,1 % 24 324 55 725 904 9,4 % 55 725 904 9,4 %
100 001 1 000 000 192 0,3 % 261 436 50 195 622 8,5 % 50 062 342 8,5 %
1 000 001 10 000 000 28 0,0 % 2 582 178 72 300 983 12,2 % 72 300 983 12,2 %
10 000 001 2 0,0 % 24 092 378 48 184 755 8,1 % 48 184 755 8,1 %
Förvaltarregistret   301 849 456 51,0 % 301 982 736 51,0 %
Total 73 707 100,0 %   591 723 390 100,0 % 591 723 390 100,0 %
Ägarstruktur information uppdateras varje dag. Uppdaterad 11 okt 2019.

 

Service provided by Innovatics.