Offentligt anmälningsskyldiga

Offentligt anmälningsskyldiga

Namn Grund för anmälningsskyldighet Aktier Aktier %
Aarni-Sirviö Outi Maarit
Styrelseledamot
WRT1V 9 810
0,0050 %
Barbone Pierpaolo
Ställföreträdande verkställande direktör
WRT1V 3 000
0,0015 %
Bergh Kaj-Gustaf Johan
Styrelseledamot
WRT1V 9 032
0,0046 %
Carlsson Sune
Styrelseledamot
WRT1V 13 302
0,0067 %
Castrén Päivi
Annan typ av insynsställning
WRT1V 2 250
0,0011 %
Cavada Javier
Annan typ av insynsställning
Inget innehav
0,0000 %
Eskola Jaakko-Veikko
Verkställande direktör
WRT1V 3 320
0,0017 %
Halonen Virpi Susanna
Huvudansvarig revisor
Inget innehav
0,0000 %
Hietanen Kari Johannes
Annan typ av insynsställning
WRT1V 3 244
0,0016 %
Holm Roger
Annan typ av insynsställning
Inget innehav
0,0000 %
Johnstone Thomas Calderwood
Styrelseledamot
WRT1V 1 360
0,0007 %
Lilius Mikael
Styrelseordförande
WRT1V 18 414
0,0093 %
Murto Risto Fredrik
Styrelseledamot
WRT1V 1 980
0,0010 %
Nordström Antonio Birgit Gunilla
Styrelseledamot
WRT1V 3 423
0,0017 %
Palomäki Atte Artturi
Annan typ av insynsställning
WRT1V 2 121
0,0011 %
Rauramo Markus Heikki Erdem
Styrelseledamot
WRT1V 4 534
0,0023 %
Wirén Marco
Annan typ av insynsställning
WRT1V 2 000
0,0010 %
Total  
WRT1V 77 790
0,0394 %
Listan på de anmälningsskyldiga uppdateras varje dag. Updaterad 23 maj 2016.

Förändringar i innehav

Dag period
Dag Anmälningsskyldig Koppling Värdeandelsslag Förändring Antal
26.5.2015 Aarni-Sirviö Outi Maarit WRT1V + 628 9 078
26.5.2015 Bergh Kaj-Gustaf Johan WRT1V + 628 8 300
26.5.2015 Carlsson Sune WRT1V + 943 12 203
26.5.2015 Johnstone Thomas Calderwood WRT1V + 628 628
26.5.2015 Lilius Mikael WRT1V + 1 257 16 949
26.5.2015 Murto Risto Fredrik WRT1V + 628 1 248
26.5.2015 Nordström Antonio Birgit Gunilla WRT1V + 628 2 691
26.5.2015 Rauramo Markus Heikki Erdem WRT1V + 628 3 802
28.7.2015 Palomäki Atte Artturi WRT1V + 473 1 561
27.8.2015 Barbone Pierpaolo WRT1V + 500 1 500
27.8.2015 Wirén Marco WRT1V + 1 000 1 000
3.9.2015 Barbone Pierpaolo WRT1V + 500 2 000
4.9.2015 Wirén Marco WRT1V + 1 000 2 000
8.9.2015 Palomäki Atte Artturi WRT1V + 560 2 121
6.5.2016 Barbone Pierpaolo WRT1V + 500 2 500
10.5.2016 Barbone Pierpaolo WRT1V + 500 3 000
13.5.2016 Hietanen Kari Johannes WRT1V + 1 000 3 244
17.5.2016 Aarni-Sirviö Outi Maarit WRT1V + 732 9 810
17.5.2016 Bergh Kaj-Gustaf Johan WRT1V + 732 9 032
17.5.2016 Carlsson Sune WRT1V + 1 099 13 302
17.5.2016 Johnstone Thomas Calderwood WRT1V + 732 1 360
17.5.2016 Lilius Mikael WRT1V + 1 465 18 414
17.5.2016 Murto Risto Fredrik WRT1V + 732 1 980
17.5.2016 Nordström Antonio Birgit Gunilla WRT1V + 732 3 423
18.5.2016 Rauramo Markus Heikki Erdem WRT1V + 732 4 534

 

Service provided by Innovatics.