Wartsila logo

Sammanslagningen av aktieserier

Sammanslagningen av Wärtsiläs aktieserier

Konsernchefens översikt Ole Johansson (video)

Presentation på bolagsstämman (PDF) 

Praktiska frågor gällande sammanslagningen av Wärtsiläs aktieserier och den vederlagsfria riktade emissionen

Brevet till aktieägare av A-aktier i Wärtsilä Oyj Abp.

Kalender

Datum Händelse
19.3.2008
Bolagsstämman fattar beslut om sammanslagning
20.3.2008
Anskaffade aktier berättigar inte längre till tilläggsaktier eller den dividend bolagsstämman 19.3.2008 fattat beslut om.  
26.3.2008
Avstämningsdag
De nya aktierna tillfaller aktieägarna av aktier i serie A i förhållandet till deras registrerade aktieinnehav på avstämningsdagen.  
27.3.2008
Aktier som erhållits vid den vederlagsfria emissionen och de sammanslagna aktierna på aktieägarnas värdeandelskonton. Den Handeln med de nya och sammanslagna aktierna inleds. Aktiens handelskod är WRT1V.
7.4.2008
Pengarna som erhållits vid försäljningen av aktierna som skapats på basen av kvotdelarna på de till aktieägarnas värdeandelskonton kopplade bankkontona.

 

Årsredovisning

Wärtsiläs årsredovisning 2007

© 2012 Wärtsilä   Suomeksi | På Svenska | In EnglishService provided by Innovatics.